Hypersys

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz integracji:

 • Systemy przetwarzające dane osobowe,
 • Systemy wysokiej dostępności,
 • Systemy kolekcji danych oraz hurtownie danych,
 • Klastry obliczeniowe,
 • Modele numeryczne,
 • Wysokowydajne systemy składowania danych,
 • Systemy wirtualizacji serwerów oraz stacji roboczych,
 • Sterowniki przemysłowe oparte o urządzenia embeded,
 • Wdrażanie centrów przetwarzania danych,
 • Infrastruktura klucza publicznego (PKI),
 • Systemy przetwarzające informacje niejawne, 
 • Projektowanie centrów przetwarzania danych.

Hypersys sp z o.o.

email:


tel:

721 739 726


ul. Wyszyńskiego 12/5
44-100 Gliwice
KRS:0000500079
NIP:6312652514